Trang chủ
GCN đăng ký kinh doanh

GCN đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Sơn LA MODE (được chuyển đổi từ Công ty TNHH Thương mại Đình Phú) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 17 tháng 10 năm 2015 (đăng ký lần thứ 7).

GCN đăng ký kinh doanh

GCN đăng ký kinh doanh