Trang chủ
Sơn ngoại thất

Sơn ngoại thất

Sơn bán bóng cao cấp ngoài trời

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............

Sơn mịn cao cấp ngoài trời

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............

Sơn siêu bóng cao cấp ngoài trời

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............

Sơn lót kháng kiềm đặc biệt ngoài trời

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............

Sơn lót kháng kiềm chịu ẩm trong nhà và ngoài trời

- GV800 là loại sơn lót kháng kiềm chịu ẩm dùng để sơn lót trong nhà và ngoài trời trước khi phủ các lớp sơn hoàn thiện, đã được nghiên cứu và thử nghiệm phù hợp với thời tiết, khí hậu Việt Nam.

- GV800 là loại sơn lót kháng kiềm chịu ẩm đặc biệt, tương thích với tất cả các loại sơn phủ bề mặt GRAVITA///paint và có các tác dụng chính như sau:

+ Chức năng thẩm thấu và bám dính vào bề mặt của tường.

+ Chức năng kháng kiềm mạnh.

+ Chức năng tạo màng liên kết với bề mặt.

+ Khả năng chịu ẩm tốt, chống nấm mốc, bong rộp.

Clear phủ bóng nội và ngoại thất

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............

Sơn bóng cao cấp ngoài trời

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............

Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............