Trang chủ
Sơn nội thất

Sơn nội thất

Sơn Men sứ

Sáng bóng
Bề mặt cứng
Dễ lau chùi
Độ bám tốt

Sơn siêu trắng Nội thất và Ngoại thất

Bề mặt mịn
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Siêu trắng
..............

Sơn mịn cao cấp trong nhà

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............

Sơn lót kháng kiềm chịu ẩm trong nhà và ngoài trời

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............

Sơn bán bóng cao cấp trong nhà

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............

Sơn lót kháng kiềm cao cấp trong nhà

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............

Clear phủ bóng nội và ngoại thất

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............

Sơn mịn cao cấp trong nhà

Bề mặt bóng
Bám dính tốt
Độ che phủ cao
Bền mầu
..............